logo

Factcheck

Factcheck: nee, gefluorideerde tandpasta is niet ongezond of schadelijk

20/2/2023Gezondheid

Wat werd er beweerd ?

"Fluoride in tandpasta is gif en maakt je dommer."

Beoordeling

Onwaar

Gecheckt door

Conclusie

Fluoride in tandpasta zou slecht zijn voor je gezondheid, stelt de Nederlandse website Leef Bewust. Het goedje zou giftig zijn en dommer maken. Dat klopt niet, zeggen experten. Het gehalte fluoride in tandpasta is veel te laag om schadelijk te zijn. We beoordelen de bewering dan ook als onwaar.