logo

Factcheck

Factcheck: bedenkelijke Australische publicatie gaat opnieuw rond op sociale media

18/2/2023Corona

Wat werd er beweerd ?

"Deze studie toont aan dat coronavaccins gevaarlijk zijn en dat ze niet beschermen tegen Covid19."

Beoordeling

Onwaar

Gecheckt door

Conclusie

Het Australische artikel is gepubliceerd in een rooftijdschrift waarbij het niet zeker is of de peer review procedure – die op enkele dagen al was afgerond – grondig verlopen is. Daarnaast zijn er allerlei inhoudelijke problemen: zo wordt beschikbare data verkeerd voorgesteld en worden andere ondermaatse studies uit rooftijdschriften en blogs van bekende vaccinsceptici als basis genomen. Andere, betrouwbare studies onderschrijven net de veiligheid en werkzaamheid van de vaccins.